NEWS

Veekundige op studiebesoek aan Denemarke

Gerna Herholdt, ‘n tegniese beampte by Veekundige Wetenskappe, het in November 2004 die Deense Instituut vir Landbounavorsing (DIAS) in Viborg, Denemarke besoek. Gedurende haar besoek het sy ‘n weeklange kursus in Reproduksietegnieke voltooi en nog twee weke in die Embriologie laboratorium gewerk. Sy het ook die geleentheid gehad om die Kobenhavn Veterinêre en Landbouuniversiteit te besoek. Hierdie geleentheid het ook ten doel gehad om navorsingsbande tussen die Landbou- en Bosboufakulteit en DIAS te smee. Mev. Herholdt sal weer in Januarie na Kopenhagen vertrek vir ‘n internasionale kongres oor embriooorplasing. 
Back to top

 

BACK TO ARCHIVE
BACK TO NEWS

MORE PHOTOS
 
 
       
 

Web design: Lise-Marie All rights reserved © Department of Animal Science 2005