Accounting news e
About us Prospective students Current students Staff News and events Contact details
 

                 News and Events


Reknuus
The amazing tax race
Stellenbosch Thuthuka verwelkoming
Thuthuka Gebeure

Spanbou
Jaarlikse prysuitdeling 2010


Reknuus

Vir die nuutste nuus en gebeure lees ReknuUS - die Departement Rekeningkunde se nuusbrief. Die nuusbrief is hieronder beskikbaar in Acrobat formaat.

RekNuus 2013

ReknuUS 2012

ReknuUs 2011

ReknuUS 2010

ReknuUS 2009

ReknuUS 2008

ReknuUS 2005

ReknuUS 2004

ReknuUS 2003

(U het Acrobat Reader nodig het om die nuusbrief te lees. Indien Acrobat Reader reeds op u rekenaar geïnstalleer is, sal dit outomaties oopmaak wanneer u op die nuusbrief-skakel kliek. Indien Acrobat Reader nog nie op u rekenaar geïnstalleer is nie, kan u dit installeer deur te kliek op die volgende skakel: Acrobat Reader.)


The amazing tax race 2011picsoftacrace


Die belastingafdeling van die Departement Rekeningkunde het op 6 Mei 2011 die eerste ‘Amazing Tax Race’ vir BRek-studente aangebied. Tweede- en derdejaar BRek-studente wat Belasting as vak neem het in spanne teen mekaar meegeding in ‘n resies teen tyd wat gebaseer is op die konsep van die realiteitstelevisiereeks ‘The Amazing Race”.

Spanne het almal by ‘n gemeenskaplike punt (voor die Van der Sterr-gebou) weggespring en het leidrade ontvang wat hul na verskillende bestemmings regoor Stellenbosch-kampus geneem het.  Elke span is vergesel deur ‘n belastingdosent verbonde aan die Departement Rekeningkunde. By elke bestemming moes spanne aan ‘n aktiweiteit deelneem wat op ‘n kreatiewe en praktiese wyse geïntegreer was met die belasting vakgebied. Spanne het byvoorbeeld paspoorte ontvang en moes op grond van paspoortstempels die inwonerstatus van belastingpligtiges bepaal. By ander punte moes spanne pille tel, sleutels vir slotte soek, woorbouspeletjies voltooi en foto’s van belastingspesialiste met hul name koppel.

Elke bestemming was geborg deur bekende rekenmeesters en ouditeursfirma’s naamlik: Bass Grordon, Deloitte, Grant Thornton, Greenwoods, Horwath, KPMG en Tenk Loubser. ‘n Tweedejaarspan (naamlik ‘TAXed to the Max’) het stof in die ander spanne se oë geskop en as wenners van die resies uit die stryd getree. Die tweede en derde plek was geneem deur twee derdejaarspanne (naamlik: ‘The STARS’ wat tweede was en ‘The Taxanator’ wat derde was).

Wenners het groot pryse vanaf die rekenmeesters en ouditeursfirma’s ontvang. Lede van die wenspan het nie net iPods ontvang nie, maar ook elk ‘n boekprys losgeslaan waar die uitgewer LexisNexis ‘n gratis belastingwetgewinghandboek aan die begin van 2012 aan die wenners sal oorhandig. Dit was ‘n dag vol spanwerk, leer en studente pret. Gebaseer op die sukses van die resies word daar beoog om die ‘Amazing Tax Race’ ‘n jaarlikse instelling te maak en studente van alle departemente word nou al uitgenooi om volgende jaar se resies te ondersteun.  

Terug na bo


Stellenbosch Thuthuka verwelkoming

Thuthuka is 'n transformasie-inisiatief van die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) wat daarop gemik is om voorheen benadeelde leerders in skole aan te moedig om 'n loopbaan in die geoktrooieerde rekenmeestersveld te volg. Die Departement Rekeningkunde fokus veral op Afrikaanssprekende studente uit die bruin bevolkingsgroep en het vanjaar sy eerste inname van 20 eerstejaar BRek Thuthuka studente in die program. Verwelkoming vir studente en ouers is gehou op 25 Januarie 2007. Die verwelkoming was ook bygewoon deur Me D van der Merwe (SAIGR: Projekdirekteur van die Thuthuka Beursfonds) en die SAIGR se Thuthuka projekspan.

Prof P Olivier (Departementele voorsitter: Departement Rekeningkunde)


Mnr R Rudman (US Thuthuka Projekbestuurder)


Me D van der Merwe (SAIGR Thuthuka Projekdirekteur)


Prof P von Wielligh (Waarnemende Program ko-ordineerder BRek Voorgraads: Departement RekeningkundeMnr T Vanqa (SAIGR: Transformasie bestuurder)

Die studente word saam gehuisves in Metanoia koshuis om ín samehorigheidsgevoel en wedersydse
ondersteuning aan te moedig. Tydens hul studies neem die studente deel aan onder andere verskeie van
die nuwe transformasie- en gehalte-inisiatiewe van die Departement Rekeningkunde soos byvoorbeeld
Uitgebreide Lesingsreeks vir FinansiŽle Rekeningkunde eerstejaarstudente en die Individuele Leer- en
Bystandsprogram vir senior studente. Benewens akademiese hulpprogramme sal die studente ook
doelgemaakte modules in lewens- en werkplekvaardighede bywoon. Daar word verder van hulle
vereis om gedurende ten minste een universiteitsvakansie vakansiewerk te doen, asook om aan
ín gemeenskapsinteraksieprojek van hul keuse deel te neem. Die doelwit is om vanaf 2008,
50 nuwe eerstejaar BRek studente per jaar in die Stellenbosch Thutuka program in te neem.


Departementele spanbou

Die Departement se Blouspan het vir die 2de jaar met die louere weggestap met die Volleyball-kompetisie tydens die Fakulteit se spanboudag.

spanbou

Terug na bo


Jaarlikse Prysuitdelingsfunksie

Op 28 September 2010 is die Departement se jaarlikse prysuitdeling, geborg deur KPMG, in Die Stal gehou.
Lys van pryse, pryswenners en prysborge volg.

mz

KPMG PRYSWENNER
Megan Zeelie, Dylan Barron (KPMG)

SIACA PRYSWENNERS
SAIPA PRYSWENNER

siaca

Kyle Ewen, Nasiegh Hamdulay,Tim Acker

saipo

Allie Dottie (SAIPA), Rebekka Swiegers, Altaat Parker (SAIPO)INSTANSIE & PRYS

 

OORHANDIG DEUR

 

PRYSWENNER

 

 

 

BGR AUCAMP SCHOLTZ

Mnr Arnold Scholtz

 

Twee pryse toegeken aan HonsBRek-studente wat die beste vordering toon

 

Me Andrea Benkenstein
Mnr Jacobus vd Westhuyzen

 

 

 

DELOITTE

Me Ulrike van der Horst

 

Beste tweedejaar BRek-student in Finansiële Rekeningkunde & Belasting

 

Me Mellusca Farnham

Beste derdejaar BRek-student in Finansiële Rekeningkunde & Belasting

 

Mnr Marnus Theart

 

 

 

ERNST & YOUNG

Me Cornea de Villiers

 

Beste vordering in Finansiële Rekeningkunde II deur ’n BRek-student

 

Mnr Robert Graham

 

 

 

GREENWOODS

Mnr André Gerber

 

Beste derdejaar BRek-student in Finansiële Rekeningkunde

 

Mnr Marnus Theart

 

 

 

KPMG

Mnr Dylan Barron

 

Beste eerstejaar BRek-student in Finansiële Rekeningkunde

 

Me Megan Zeelie

Beste HonsBRek-student in Finansiële Rekeningkunde

 

Me Mary-Lee Reynolds

Phumzile Njomose Gedenkprys

 

Mnr Danvon van der Berg

 

 

 

LEXISNEXIS

Prof Kobus van Schalkwyk

 

Twee boekpryse aan verdienstelike BRek-studente

 

Me Glynis Andrews
Mnr Heinrich Matthee

 

 

 

LITTLE BIG BOOKSTORE

Me Renie Nel

 

Beste derdejaar BComm-student in Finansiële Rekeningkunde

 

Me Rebekka Swiegers

Tweedebeste derdejaar BComm-student in Finansiële Rekeningkunde

 

Me Liezl Bester

 

 

 

LDP

Mnr Francois Geldenhuys

 

Naasbeste HonsBRek-student

 

Mnr Tim Acker

Beste eerstejaar BRek-student

 

Me Megan Zeelie

 

 

 

SOFTLINE PASTEL

Mnr Etienne Coetzee

 

Beste student in Inligtingstelsels

 

Me Remerta van der Westhuizen

 

 

 

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Mnr Hein Döman

 

Beste tweedejaar BRek-student in Ouditkunde

 

Me Mellusca Farnham

Beste derdejaar BRek-student in Ouditkunde

 

Me Ludré Swift

Tweedebeste derdejaar BRek-student

 

Mnr Dewald Terblanche

Beste derdejaar BRek-student

 

Mnr Marnus Theart

Beste HonneursBRek-student

 

Mnr Kyle Ewen

 

ROUX VAN DER POEL-merietebeurse

 

 

Me Lindie Moolman

Merietebeurse aan derdejaar BRek-studente

 

Mnr Francois Geldenhuys

 

 

Me Leani Viljoen

 

 

Mnr Andrew Teare

 

 

Mnr Jac Crafford

 

 

Mnr Jean-Pierre du Plessis