DEPARTEMENT LANDBOU-EKONOMIE

US logo

Me Lulama Traub


Voorsieningskettingbestuurder: 01/07 – huidig
Buro vir Voedsel- en Landbou-beleid (BFAP), Department Landbou-ekonomie, Universiteit van Pretoria

 • Spesialis velde sluit in landbou kommoditeitsmarkte en handelsanalise
 • Betrokke by die monitering van voedselpryse
Dosent: 01/2010 – huidig
Universiteit van Stellenbosch, Department Landbou-ekonomie
 • Kursusinstrukteur vir Institusionele Ekonomie en Landbou-bemarking
 • Ontwikkel kursus-kurrikulum, eksamens en lesings
Adjunct Faculty: 06/06 –huidig
Departement Sosiale Wetenskappe, Lansing Community College, Lansing, MI
 • Kursusinstrukteur vir Mikro-ekonomie (Econ 201) en Makro-eknomie (Econ 202)
 • Ontwikkel kursus-kurrikulum, eksamens en lesings vir aangesig-tot-aangesig en aanlyn onderrig
Besoekende Navorsingspesialis: 01/04-01/06
Departement Landbou-ekonomie, Michigan State University, East Lansing, MI
 • Ontwerp en implementering van 'n 6-maande opname navorsingsgevallestudie in die Republiek van Suid-Afrika
 • Stel aan en monitor navorsingsenumerators
 • Saamstel en analise van gevallestudie datastelle
 • Mede-outeur: MSU International Development Working Papers
 • Bevindinge voorgelê aan die streeksnetwerk van beleidmakers in Pretoria, Suid-Afrika

KWALIFIKASIES

 • Masters of Science in Agricultural Economics: 08/99 – 12/02
  Michigan State University, East Lansing, Michigan.
 • Bachelor of Arts in Economics: 08/92 – 05/96
  Randolph-Macon Woman’s College, Lynchburg, Virginia
 • Study Abroad: International Relations and Economics: 08/94 – 05/95
  University of Reading, Reading, England

NAVORSINGSONDERVINDING

 • Raadgewing aangaande Rigtinggewende Beleggings in Volhoubare Landbou Markte in Afrika Projek: 01/09 - huidig
  Ontwikkel ‘n prysoordragmodel tussen Suid-Afrikaanse en Mosambiekse mielie-markte. Dit het dataversameling, analise so wel as veldnavorsing ingesluit.

 • Alternatiewe stapelvoedselhandel en markbeleid intervensies: ‘n Landswye assessering: 04/07 – 09/07
  Analise van huidige handel en plaaslike beleid om te bepaal of regeringsdoelwitte ten opsigte van belangrike stapelvoedselmarkte in Suid-Afrikam bereik word. Dit het die dokumentasie van nasionale handel en markbeleiddoelwitte, analise van die prestasie van huidige handel en plaaslike beleid in terme van markprestasie, prys stabiliteit en nasionale voedselsekuriteitsdoelwitte, behels. Kom tot die gevolgtrekking dat ten spyte van die konsekwentheid tussen plaaslike en handelsbeleid intervensies binne die mielie voorsieningsketting, dit nie opsigself genoeg was om die sektor-vlak ontwikkelingsdoelwitte te bereik nie. Die wydverspreide gebrek aan implementering van die verskeie handels en plaaslike beleid, asook die afname in die vlak van regeringsinvestering in infrastruktuur en navorsing en ontwikkeling, is as die belangrikste beperkings vir groei im die mielie sub-sektor, geïdentifiseer.

 • Oos-Kaapprovinsie Mielie-bemarking Gevallestudie: 06/04-06/05
  Bepaal die waarskynlike rol wat kleinskaal graan kleinhandel en meulnetwerke kan speel in die verlaging van voedselpryse vir stedelike en landelike verbruikers, in Suid-Afrika; veral binne die Oos-Kaap Provinsie. Bevindings dui ‘n beduidende toename in die verbruiker se werklike koopkrag deur die ontwikkeling van kleinskaal graan kleinhandel en meule binne die gevallestudie gebied.

 • Magisterstesisnavorsing: 05/01-12/02
  ‘n Ekonometriese model is ontwikkel om die effek van die mielie-mark hervorming op meulmarges binne Suid-Afrika te toets. Bevindings toon onverwagte toename in meulmarges in reële terme ten spyte van die doel van die hervormingsbeleid.

WETENSKAPLIE PUBLIKASIES


 1. The effects of price deregulation on maize marketing margins in South Africa
  Food Policy
  Lulama Ndibongo Traub and T.S. Jayne
  Lees artikel

 2. The Compatibility of Trade and Domestic Policy Interventions Affecting the Grain Sector in South Africa
  Food Security in Africa: Market and Trade Policy for Staple Foods in Eastern and Southern Africa
  Lulama Ndibongo Traub and Ferdinand Meyer
  Lees artikel

WERKSDOKUMENTE


 1. The Effects of Market Reform on Maize Marketing Margins in South Africa: An Empirical Study
  Michigan State University International Development Working Paper
  Lulama Ndibongo Traub and T. S. Jayne
  Lees

 2. Opportunities to Improve Household Food Security Through Promoting Informal Maize Marketing Channels: Experience from Eastern Cape Province, South Africa
  Michigan State University International Development Working Paper
  Lulama Ndibongo Traub and T.S. Jayne
  Lees

WERKWINKEL/KONGRESREFERATE


3rde Afrika Vereniging van Landbou-ekonome & die 48ste Landbou-ekonomievereniging van Suid-Afrika Konferensie: Kaapstad, Suid-Afrika, September 2010
 • Tema: Voedsel- en Finansiële-krisis: die weg voorentoe
 • Aanbieding: Measuring Price Transmission in Maize Grain Markets: The case of South Africa and Mozambique
 • Toekenning: Beste bydraende artikel aangebied by die jaarslikse LEVSA-konferensie
27th Conference of the International Association of Agricultural Economists: Beijing, China, Augustus 2009
 • Tema: Die Nuwe Landskap van Globale Landbou
 • Aanbieding: Impak Analise van Voedselbeleidrespons op Huishoudelike Voedselsekuriteit: Die Suid-Afrikaanse Mielie-subsektor Geval
2nd East African Grain Trade Summit: Nairobi, Kenia, April 2007
 • Tema: Die Ware Kwessies rondom Biobrandstowwe
 • Aanbieding: Impak Analise van 'n Toenmae in Infrastruktuurinvestering en Brandstofindustrie Ontwikkeling op die die Suid-Afrikaanse Graaansektor
FAO Workshop on Staple Food Trade & Market Policy Options for Promoting Development in Eastern and Southern Africa: FAO Hoofkantore, Rome, Italië, Februarie 2007
 • Tema:Handelsbeleid vir Voedselprodukte Bevorderlik vir Ontwikkeling in Oos- en Suider-Afrika
 • Aanbieding: Versoenbaarheid van Handel- en Plaaslike-beleidsintervensies Affekteer die Graanindustrie in Suid-Afrika
26th Conference of the International Association of Agricultural Economists: Queensland, Australië, Augustus 2006
 • Tema: Toetsing van die Uitwerking van die Liberalisering van Markte in Oos- en Suid-Afrika 
 • Aanbieding: Die Uitwerking van die Hervorming van die Markte op Mielies bemarkingsmarges in Suid-Afrika: 'n Empiriese Studie
Food, Agriculture, and Natural Resources Policy Analysis Network (FANRPAN) 2005 Regional Multi-stakeholder Public Policy Dialogue: Pretoria, Suid- Afrika, Oktober 2005
 • Tema:Skep van 'n Bevorderlike Omgewing Vir 'n Voedselsekure SAOG
 • Aanbieding: Geleenthede op Huishoudelike Voedselsekuriteit te Verbeter due Informele Mielie Bemarkingsagente te Bevorder: Ervaringe in die Oos-Kaapprovinsie, Suid-Afrika
FANRPAN Streekswerkswinkel: Pretoria, Suid-Afrika, Junie 2005
 • Tema: Mielie Bemarking en Handelsbeleid in Suider-Afrika: Op soek na toepaslike en wedersyds ondersteunende rolle vir die openbare en private sektore
 • Aanbieding: Geleenthede om Huishoudelike Voedselsekuriteit te verbeter deur Skakeling tussen Formele en Informele Markagente te Bevorder: Ervaringe in Suid-Afrika
“Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet!” – Jesaja 55v1

Kontakbesonderhede:

Dept. Landbou-ekonomie
J.S. Marais Gebou
Privaatsak X1
7602

Tel +27 (0) 21 808 4758
Fax +27 (0) 21 808 4670