DEPARTEMENT LANDBOU-EKONOMIE

US logo

Dr Jan P Lombard


Dr Jan Lombard het sy professionele loopbaan in 1974 as ‘n navorser by die voormalige Landbou-ekonomiese Instituut aan die Universiteit van Stellenbosch begin. Hy het in 1977 ‘n pos as landbou-ekonoom in die Karoostreek van die Departement van Landbou aanvaar. In 1980 keer hy as lektor na die Universiteit van Stellenbosch terug en spesialiseer tans as senior lektor in landbouproduksie-ekonomie en gebiede van boerderybestuur soos boerdery-beplanning, finansiële ontleding en –beplanning, asook besluitnemingsanalise (risiko en onsekerheid).

Dr Lombard is sedert 2004 ook die projekleier van die Buro vir Voedsel en Landboubeleid (BVLB) in die Wes-Kaap. As navorsingsleier van die Wes-Kaap BVLB boederybestuursprogram het hy die FinSim plaasvlakmodelle vir langtermyn gewasse ontwikkel (wyndruiwe, tafeldruiwe, appels en pere onderskeidelik) en die modelle word deurlopend in stand gehou en opdateer. Hierdie modelle skakel met die BVLB makromodel en die onderskeie BVLB sektorvlakmodelle om die finansiële prestasie van tipiese boerderye in spesifieke produksiestreke van die onderskeie bedrywe te ontleed en te projekteer. Hierdie resultate word van tyd tot tyd aan verskeie rolspelers bekend gemaak.

Dr Lombard is ook by ander gebiede van toegepaste landbou-ekonomiese navorsing, konsultasie en gemeenskapsdiens betrokke. Dit sluit onderwerpe soos stogastiese boerderybegrotings, landbougrondwaardasie en –pryse, lewensvatbaarheidstudies vir verskeie landbouprojekte, asook die internasionale Agri Benchmark projek, in. Verskeie artikels in geakkrediteerde en populêre tydskrifte het onder sy naam verskyn en hy het ‘n aantal referate by plaaslike en internasionale konferensies, asook by boeredae en –vergaderings aangebied. Hy het verskeie buitelandse universiteite en ander instansies besoek. Dr Lombard het vir verskeie M-studente as studieleier opgetree.

Hy doseer modules in landbouproduksie-ekonomie en finansiële ontleding, boerderybeplanning en besluitnemingsanalise, asook ‘n module in toegepaste landbou-ekonomiese navorsing. Dr Lombard bied ‘n nagraadse module in landbouproduksie en –hulpbronbestuur aan.


PUBLIKASIES (2006-2010)


  1. NIEMEYER, KB & LOMBARD, JP. Emerging scared: an analysis of socioeconomic data on conversion in South Africa. In: HOLT, GC & REED, M. 2006. Sociological perspectives of organic agriculture. CAB International, Wallingford.

  2. REYNOLDS, S & LOMBARD, JP. Ontleding van moontlike toekoms scenario’s: ‘n nuwe hulpmiddel vir strategiese besluitneming. Wynland Tydskrif, Maart 2008.

  3. REYNOLDS, S & LOMBARD, JP. Analysing possible future scenarios: introducing a tool for strategic decision making. Wynboer Technical Yearbook, January 2009.

  4. MKHABELA, TS, MUSANGO, JK & LOMBARD, JP. Determinants of producers’ choice of wine grape cultivars in the South African wine industry. Journal for Studies in Economics and Econometrics 34(1): 83-110. April 2010. View article

  5. LOMBARD, JP & REYNOLDS, S. ‘n Bestuursbesluitnemingshulpmiddel vir die wyndruif- en wynbedryf. Wineland, Junie 2010.

  6. LOMBARD, JP. The impact of electricity costs on farming: wine grapes. In: Burea for Food and Agricultural Policy (BFAP). 2010. The South African Agricultural Baseline. BFAP publication, Pretoria.

BoontoeKontakbesonderhede:

Dept. Landbou-ekonomie
J.S. Marais Gebou
Privaatsak X1
7602

Tel +27 (0) 21 808 4758
Fax +27 (0) 21 808 4670