DEPARTEMENT LANDBOU-EKONOMIE

US logo

Dr Johan van Rooyen


Dr Johan van Rooyen is huidiglik die direkteur van “the Standard Bank Centre for Agri-leadership & Mentorship Development” en professor in Landbou-ekonomie aan die Universiteit van Stellenbosch.

Hy doseer Agri-besigheid strategie, Landbou en landelike ontwikkeling en Besigheidstudies aan die Universiteit van Stellenbosch en doseer ook aan die Universiteite van die Vrystaat, Pretoria, Antwerpen en die Universiteit van Ghent, België.

Tot op hede het hy meer as 100 portuurbeoordeelde wetenskaplike artikels, vyf akademiese boeke oor Agribestuur en ontwikkeling gepubliseer en meer as 100 artikels by plaaslike en internasionale geleenthede voorgedra. Hy is 'n NRF gegradeerde navorser.

Prof van Rooyen dien op die direksies van verskeie agri-besighede en instansies, is huidiglik 'n direksie-lid van IAMA ("the International Agri-business and Food Industry Management Association") en dien op 'n paneel van kenners van die “World Competitive Report”, Universiteit van Laussanne, Switserland.

Hy het op verskeie komitees gedien, insluitende die 'Agricultural Sector Plan’ taakspan (2000-2001); gedien as ministriële aanstelling op die ‘Agri-BEE' bestuurskomitee (2005-2008); die opstel van die 'S.A. Wine Industry Transformation Charter and BEE Score Card’ bestuur (2003-2007); en voltermyne gedien op die direksies van die S.A. Land en Landbou-ontwikkelingsbank (2000-2004) en die S.A. Landbou Navorsingsraad(1996-2000).

Vorige werksgeleenthede sluit in

 • Die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika (1984-1993) - Uitvoerende Groepsbestuurder, Landbou en Plaaslike Ontwikkeling; en Direkteur van die Sentrum vir Beleidsanalise;

 • Direkteur van die Nagraadse Skool vir Landbou en Landelike Ontwikkeling & Professor in die ABSA Leerstoel van Agri-besigheidsbestuur, Universiteit van Pretoria (1993-2002);

 • Hoof Uitvoerende-beampte, Agri-besigheidskamer van S.A (1998-2002);

 • Hoof Uitvoerende-beampte van die S.A. Wyn-industrieraad (2003-2008).

WETENSKAPLIKE PUBLIKASIES SEDERT 2005


 1. MARASAS, C.N., ANANDAJAYASEKERAM, P., MILLARD, S. & VAN ROOYEN, C.J. (2005) Farm-level adoption and impact of agricultural technology: The case of Russian Wheat Aphid resistant cultivars in South Africa. South African Journal of Agricultural Extension. Vol. 34(2)318-333. Lees opsomming

 2. MODISELLE, S., VAN ROOYEN, C.J., LAURENT, C., MAKHURA, M., ANSEEUW, W. & CARSTENS, J. (2005). Towards describing small scale agriculture. An analysis of diversity and the impact thereof on extension services in the Leliefontein area of Northern Cape Province of South Africa. South African Journal of Agricultural Extension. Vol. 34(2). pp 303-318. Lees opsomming

 3. VERSCHOOR, A., VAN ROOYEN, C.J. & D’HAESE, L. (2005) Introducing new agricultural development criteria: A proposal for project design and implementation. Development Southern Africa. Vol. 22, No 4, October 2005, 14 pages. Lees artikel

 4. JANSSENS, W., SEFOKO, N., BOSTYN, F. & VAN ROOYEN, C.J. (2006). Measuring perceived black economic empowerment: The case of South African wine industry. Agrekon 45(4): 381-405. Lees artikel

 5. ESTERHUIZEN, D. & VAN ROOYEN, C.J. (2006). An inquiry into factors impacting on the competitiveness of the South African wine industry. Agrekon Vol 45(4). Lees artikel

 6. ESTERHUIZEN, D., VAN ROOYEN, C.J. & D’HAESE, L. (2006). An Evaluation of the Competitiveness of the Agribusiness Sector in South Africa. Competitiveness Review (ISSN 1059-5422) Vol 4(1). Lees tesis

 7. VAN ROOYEN, C.J. & ESTERHUIZEN, D. (2007) Determinants of competitiveness of South African agricultural export firms. Competitiveness Review, Vol 16.3.

 8. DOYER, T., D’HAESE, M.F.C., KIRSTEN, J & VAN ROOYEN, C.J. (2007) Strategic focus areas and emerging trade arrangements in the South African agricultural industry since the demise of the marketing boards. Agrekon, 46(4).

 9. SEFOKO, N., VAN ROOYEN, C.J., JANSSENS, W., BOSTYN, F. & D’HAESE, L. (2008). The role of monitoring systems to manage black economic empowerment in the South African wine industry. Development Southern Africa.

 10. ESTERHUIZEN, D., VAN ROOYEN, C.J. & D’HAESE, L (2008). A framework for analysing the competitiveness of the South African agribusiness sector in a dynamic world. Journal for Advances in Competitiveness Research.

 11. VAN ROOYEN, C.J. & ESTERHUIZEN, D. (2009) Competitiveness in the wine industry- the South African case. Enometrica (ISBN 978-88-6056-118-3) Vol.2 no. 1. March, 2009 . Lees opsomming

 12. VAN NIEKERK,J.A., STROEBEL, A.,VAN ROOYEN, C.J., WHITFIELD, K.P. AND SWANEPOEL, F.J.C. (2010) Towards designing a new extension service for the Eastern Cape Province; a perceptions analysis. South African Journal of Agricultural Extension Vol 39 Lees artikel

 13. NDANGA, L.Z.B., LOUW, A. AND VAN ROOYEN, C.J. (2010) Increasing domestic consumption of South African wines: Exploring the potential of the “Black Diamonds” Agrekon,Vol 49(3) Lees artikel.

BoontoeKontakbesonderhede:

Dept. Landbou-ekonomie
J.S. Marais Gebou
Privaatsak X1
7602

Tel +27 (0) 21 808 4758
Fax +27 (0) 21 808 4670