DEPARTEMENT LANDBOU-EKONOMIE

US logo

Prof Nick Vink


Prof Nick Vink het in 1996 as professor in Landbou-ekonomie by die Universiteit van Stellenbosch aangesluit, na 11 jaar by die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika. Hy is 'n landbou-ekonoom wat in landbou- en agribestuursbeleidsontwikkeling, grondhervorming en bemagtiging, landbou bemarking, belasting en internasionale handelsaangeleenthede spesialiseer.

Prof Vink was betrokke by 'n wye reeks van amptelike staatskommissies en kommitees van ondersoeke, onder ander tydens die deregulering van landboubemarking en die daarstel van landelike finansiële dienste. Hy het as konsultant opgetree vir verskeie nasionale departmente (Waterwese en Bosbou, Landbou, Landelike Ontwikkeling, Arbeid, Handel en Nywerheid, Korperatiewe Bestuur en die Tesourie); provinsiale departemente en internasionaal(onder andere vir die Wêreld Bank, IFPRI, FAO, USAID, DFID, ens.). Hy is huidiglik (2010-2012) die President van die Afrika Vereniging van Landbou-ekonomie,was redakteur van Development Southern Africa (1988-1996) en van Agrekon (2002-2010). Hy het al verskeie publikasies die lug laat sien, beide nasionaal en internasionaal, wat meer as 100 akademiese publikasies insluit.

Sy opleidingspligte sluit in 'n algemene inleidende module oor landbou-ekonomie en die landbousektor in Suid-Afrika; landboubeleid en beleidsanalise op voorgraadse en nagraadse vlak, en 'n nagraadse module in Wynbemarking. .


PUBLIKASIES (2005-2010)


 1. Piesse, Jenifer, Tobias Doyer, Colin Thirtle, Nick Vink, 2005, The Changing Role of Grain Cooperatives in the Transition to Competitive Markets in South Africa. Journal of Comparative Economics, Vol. 33: 197-218 Lees artikel

 2. Daya, Yusuf and Nick Vink, 2006. Protecting traditional ethno-botanical knowledge in South Africa through the intellectual property regime. Agrekon, 45(3): 319-338 Lees artikel

 3. Hendriks, Sheryl, Johann Kirsten and Nick Vink, 2006. The effect of policies on food security and rural development in South Africa. Journal of Development Perspectives, Volume 2(1): 86-102 Lees artikel

 4. Sandrey, Ron, Hans Grinsted Jensen, Nick Vink and Takudzwa Fundira (Eds.) 2007, South Africa’s way ahead: trade policy options. Stellenbosch, Tralac

 5. Sandrey, Ron and Nick Vink, 2007. The deregulation of agricultural markets in South Africa and New Zealand: a comparison, Agrekon, 46(3): 323-350 Lees artikel

 6. Mashabela, TE and N Vink, 2008. Competitive performance of global deciduous fruit supply chains: South Africa versus Chile. Agrekon, Vol 47, No 2, June: 240-257 Lees artikel

 7. Sandrey, Ron, Hans Grinsted Jensen, Nick Vink and Takudzwa Fundira, Ferdi Meyer, Charles Hughes, Bonani Nyhodo and Lilani Smit, (Eds.) 2008. South Africa’s way ahead: looking East. Stellenbosch, Tralac

 8. Sandrey, Ron, Mohammad Karaan and Nick Vink, 2008. Is there policy space to protect South African agriculture? South African Journal of Economics Vol. 76:1 March: 89-103 Lees artikel

 9. Sandrey, Ron and Nick Vink, 2008. Regulation, trade reform and innovation in the South African agricultural sector. OECD Journal: General Papers Vol 2008/4: 219-255 Lees artikel

 10. Sandrey, Ron and Nick Vink, 2008. Future Prospects for African Sugar: Sweet or Sour? In Orden, David (Ed). The Future of Global Sugar Markets: Policies, Reforms, and Impact. Proceedings of a Public Conference. IFPRI Discussion Paper 00829, Washington, DC, International Food Policy Research Institute, December: 66-88

 11. Dorward, Andrew R., Johann F. Kirsten, S. Were Omamo, Colin Poulton, and Nick Vink, 2009. Institutions and the Agricultural Development Challenge in Africa. In Kirsten, Johann F., Andrew R. Dorward, Colin Poulton, and Nick Vink (Eds.), 2009. Institutional Economics Perspectives on African Agricultural Development. Washington, DC, International Food Policy Research Institute

 12. Kirsten, Johann F., Andrew R. Dorward, Colin Poulton, and Nick Vink (Eds), 2009. Institutional Economics Perspectives on African Agricultural Development. Washington, DC, International Food Policy Research Institute

 13. Kirsten, Johann, Lawrence Edwards, and Nick Vink, 2009. South Africa. In Anderson, Kym and William A. Masters (Eds.) Distortions to agricultural incentives in Africa. Washington, DC, The World Bank

 14. Nyhodo, B, C Punt and N Vink, 2009, The potential impact of the Doha Development Agenda on the South African economy: liberalising OECD agriculture and food trade. Agrekon, Vol 48, No 1, March: 35-59 Lees artikel

 15. Reynolds, Sanri, Ferdinand Meyer, Michela Cutts and Nick Vink, 2009. Modeling Long-term Commodities: the Development of a Simulation Model for the South African Wine Industry within a Partial Equilibrium Framework. Journal of Wine Economics, Volume 4, Issue 2, Winter 2009, Pages 201–218 Lees artikel

 16. Mkhabela, T, J Piesse, C Thirtle and N Vink, 2010. Modelling efficiency with farm-produced inputs: dairying in KwaZulu-Natal, South Africa. Agrekon, 49(1): 102-121 Lees artikel

 17. Vink, Nick, 2010. “Agriculture” in Stuart Jones and Robert W. Vivian (eds). South African Economy and Policy 1990 – 2000. Manchester: Manchester University Press: pp 55-89

 18. Vink, Nick and Ruth Hall, 2010. “Agricultural and Land Policy” in Stuart Jones and Robert W. Vivian (eds). South African Economy and Policy 1990 – 2000. Manchester: Manchester University Press: pp 644-670

BoontoeKontakbesonderhede:

Dept. Landbou-ekonomie
J.S. Marais Gebou
Privaatsak X1
7602

Tel +27 (0) 21 808 4758
Fax +27 (0) 21 808 4670