DEPARTEMENT LANDBOU-EKONOMIE

US logo

Welkom


Landbou in Suid-Afrika gaan oor baie meer as net boerdery.


Dit bestaan uit die studie van natuurlike hulpbronne, landboubedryf, die verwerking en bemarking van landbou produkte sowel as die analise van oorsese landbou markte.

Landbou is die grootste bron van produksie en werkverskaffing in landelike gebiede. Dit is die sleutel tot 'n suksesvolle ekonomie. Landbou-ekonomie aan die Universiteit van Stellenbosch dek die bestuur van hierdie prosesse op plaas, provinsiale, nasionale en internasionale vlak.

Nuuskierigheid geprikkel? Volg dan die skakels op hierdie blad!

Opkomende Geleenthede


Fakulteit


Nuus

Nuwe BScAgric opsie

Daar is ‘n splinternuwe BScAgric opsie waar Landbou-Ekonomie in kombinasie met geselekteerde Voedselwetenskap modules aangebied word. Die doel hiermee is om bestuurders op te lei met meer insig in voedselverwerking. Hierdie kwalifikasie behoort tot meer effektiewe bestuur van voedselverwerkingondernemings te lei, of behoort primêre produsente in staat te stel om hul eie rouprodukte te verwerk. Lees verder...

Kontakbesonderhede:

Dept. Landbou-ekonomie
J.S. Marais Gebou
Privaatsak X1
7602

Tel +27 (0) 21 808 4758
Fax +27 (0) 21 808 4670