DEPARTEMENT LANDBOU-EKONOMIE

US logo

Personeel


Prof Nick Vink

M.Sc.Agric., Ph.D.(Agric.) (Stell.)
Professor and Chairman (Agricultural Policy)
Lees CV

 

Dr Jan P Lombard

M.Sc. in Agriculture, Ph.D. (Agric.) (Stell)
Lees CV

 

Prof Theo E Kleynhans

M.Sc.(Agric) (Natal), Ph.D. (Agric.) (Stell.)
Lees CV

 

Prof Johan van Rooyen


Lees CV

 

Dr Willem H Hoffmann


Lees CV

 

Me Cecilia Punt

Dosent: Inleidende Ekonometrie
Lees CV

 

Me Lulama N. Traub

MScAgric
Lees CV

 

Kontakbesonderhede:

Dept. Landbou-ekonomie
J.S. Marais Gebou
Privaatsak X1
7602

Tel +27 (0) 21 808 4758
Fax +27 (0) 21 808 4670