Departement Ondernemingsbestuur Studente Wenners in Sanlam Creativity for Progress-kompetisie

“[Ons] beoog om praktiese oplos­sings vir die sosio-ekonomiese probleme wat ons in die gesig staar, te vind.” Só beskryf Frank Louw, woordvoerder: Sanlam, die doel van die onlangse Creativity for Progress-kompetisie.

Vier studente van die Universiteit Stellenbosch (US) se Fakulteit Ekonomiese en Bestuurs­wetenskappe was die universiteits­wenners in dié kompetisie. Die wen-projek was deel van die werk wat gedoen is vir 'n module in Entrepreneurskap en Innovasiebestuur van die Departement  Ondernemingsbestuur. Liam Stander, Ryan Dramat, De Bruyn Joubert en Nicolai Buis het ’n gesamentlike prysgeld van R10 000 gewen. Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe het ook R10 000 ontvang.

Die kompetisie het behels dat studente van verskeie Suid-Afrikaanse universiteite ’n projek of besigheidsplan moes indien ten einde ’n bepaalde sosio-ekonomiese vraagstuk op te los. Hierdie jaar se onderwerp was: “Rural areas are failing to retain and attract skilled people and graduates, resulting in economic stagnation. How would you remedy this?

Prof Johan de Villiers, dekaan: Fakulteit Ekonomiese en Bestuurs­wetenskappe, sê dat die projek studente die geleentheid gee om teoretiese insigte met die praktyk te versoen.

“Vir ons is dit ’n uitdaging om diensleer ’n deel van ons onderrig te maak. Die projek het studente sensitief gemaak vir die breër probleme van streeksontwikkeling en die effek wat ’n gebrek aan geleent­hede op die inwoners van ’n streek kan hê,” het De Villiers gesê.

Artikel verskaf deur Die Matie; Ziegbert Carstens