Doelstellings
 
Tuisblad
Doelstellings
Dienste
Personeel
Programme
Werkseminare
Kontak ons

 


   

 • Gerigte navorsings- en studieprogramme;  
 • die ontwerp en uitvoer van wetenskaplike ondersoeke,
  opnames en behoeftebepalings;
 • die ontwerp, uittoets, evaluering en aanbied van
  werkswinkelmateriaal en -kursusse ;
 • die verkryging van befondsing vir navorsing, ontwikkeling
  en opleiding deur middel van borgskappe, toekennings of kontrakte;
 • die vestiging en uitbou van 'n netwerk van navorsers in hoër en volwasse onderwys;
 • gedesentraliseerde ondersteuningspunte met spesialiste wat as navorsers, studieleiers, mentors en fasiliteerders kan optree.