Prof M Robinson
Dekaan
Tel: +27 21 808 2257
Faks: +27 21 808 2269
E-pos:
CV

Prof AE Carl
Visedekaan: Onderrig
Belangegroepe: Kurrikulumstudie / Sosiale Wetenskappe
Tel: +27 21 808 2285
Faks: +27 21 808 2020
E-pos:
CV

Prof LLL le Grange
Visedekaan: Navorsing
Tel: +27 21 808 2280
Faks: +27 21 808 2295
E-pos:
CV

Prof R Newmark
Koördineerder: Service-Learning & Lewensvaardighede Opvoeding
Tel: +27 21 808 4812
Faks: +27 21 808 4812
E-pos:

Me M Snyman
Persoonlike Assistent van die Dekaan
Tel: +27 21 808 2258
Faks: +27 21 808 2269
E-pos:

Me S le Roux
Administratiewe Beampte
Tel: +27 21 808 2883
Faks: +27 21 808 2295
E-pos:
CV

Mnr CR Liebenberg
Fakulteitsbestuurder
Tel: +27 21 808 3960
Faks: +27 21 808 2632
E-pos:

Mnr J de Beer
Fakulteitsekretaris
Tel: +27 21 808 4831
Faks: +27 21 808 3822
(Fakse vir aandag: Mnr J de Beer)
E-pos: