Kurrikulumstudie
Opvoedingsbeleidstudies
Opvoedkundige Sielkunde
Sportwetenskap

Biokinetika Sentrum - open asb iNetkey
Selebous
Sentrum vir Hor en Volwassene Onderwys
Inligtingsentrum vir Kinderlektuur en Media
Praktikum-eenheid
Eenheid vir Navorsing oor Wiskunde Onderwys
Omgewingsopvoedingsprogram
Opvoedkunde Biblioteek
Instituut vir Wiskunde en Wetenskap Onderwys (IWWOUS)