Departement Kurrikulumstudie


Missie
Personeel Navorsingsfokus  


Belangegroepe

• Hoër en Volwassene Onderwys
• Kurrikulumstudie
• Sosiale Wetenskappe
• Taalonderrig en Taal in Onderrig
• Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie
• Onderrig en Leer

Steundienste vir Studente

• ISKEMUS (Inligtingsentrum vir Kinderlektuur en Media)
• Opvoedkunde Biblioteek

Institute, Sentra en Eenhede in Departement

• ENWOUS (Eenheid vir Navorsing oor Wiskunde Onderwys)
• IWWOUS (Instituut vir Wiskunde- en Wetenskaponderwys)
• OOPUS (Omgewingsopvoedingsprogram)
• Sentrum vir Hoër en Volwassene Onderwys

Terug na bo