Departementele nuus en gebeure
Foto's

Navorsingsfokus

Die navorsingsfokus van die Departement Opvoedkundige Sielkunde is gerig op die opvoedkundig-sielkundige ontwikkeling van menslike potensiaal in skole en gemeenskappe. Die doel is om toepaslike inklusiewe skool- en gemeenskapsgebaseerde opvoedkundig-sielkundige en spesialiseringsprogramme te ontwikkel en te implimenteer wat geleenthede bied vir optimale ontwikkeling en self-aktualisering.

Hoofnavorsingsterreine

Implementering van inklusiewe onderwys in verskillende sisteme: Hierdie terrein fokus op die ontwikkeling van ondersteuningstrategieŽ binne leeromgewings en gemeenskappe. 'n Gevestigde terrein is die insluiting van veral kinders met gestremdhede.

Assessering in die inklusiewe klaskamer: Op die gebied van assessering word verskeie fasette van opvoedkundige en sielkundige assessering bestudeer sodat 'n holistiese benadering tot assessering gevolg kan word.

HoŽrisikojeug en die nie-formele leerder: Hierdie terrein fokus op uitdagings van die nie-formele leeromgewing, wat jeugsentra sowel as sentra vir volwasse basiese onderrig insluit. Die insluiting van en opvoedkundige ondersteuning van hoŽrisikojeugdiges, onder andere diť met emosionele en gedragsprobleme, en die volwasse leerder word aangespreek.

Terapeutiese en leerondersteuning vir kinders en gesinne met uitdagings tot leer en ontwikkeling: Ondersteuning word verleen in sowel die klaskamerkonteks as gesins- of gemeenskapsverband. Terapeutiese en beradingstrategieŽ maak deel uit van hierdie terrein.

Opleiding van opvoedkundige sielkundiges en skoolberaders: Temas sluit in berading, traumabestuur en kollaboratiewe konsultasie binne gemeenskappe.

Terug na bo