OOPUS funksioneer as 'n program van die Departement Kurrikulumstudie van die Universiteit Stellenbosch, en word deur maatskappye, privaat ondernemings en trusts befonds.

Die program se doelstellings is die volgende:

 • om modules in omgewingsopvoeding aan te bied vir die onderskeie programme wat in die Fakulteit aangebied word;
 • om praktykgerigte ontwikkelings- en opleidingsprojekte te onderneem waar die beginsels van omgewingsopvoeding toegepas, en waarby studente van verskillende programme ingeskakel word;
 • om navorsing te inisieer en te ko÷rdineer ten opsigte van die ontwikkeling van hulpbronmateriaal vir omgewingsopvoeding;
 • om 'n nasionale en internasionale netwerk te vorm ten einde by te dra tot die ontwikkeling van die konsep van omgewingsopvoeding; en om bydraes te lewer tot die algemene kennisbasis van die veld.


Prof CPS Reddy - Programleier
Spesialiseringsterreine:

 • Omgewingsopvoeding
 • Professionele studies (voor- en indiens)
 • Kurrikulumondersoek
  Navorsingsko÷rdineerder en -Bestuurder van die volgende Projekte:
 • Skole Waterprojek (SWAP)
 • We Care
 • Windows on the 'Wild'
  Tel: +27 21 8082259; E-pos:


  Onderrig- en Navorsingspersoneel:

  Prof LLL Le Grange
  Spesialiseringsterreine:
 • Wetenskaponderwys en Omgewingsopvoeding
 • Navorsingsmetodologie
 • Kurrikulumontwikkeling
  Tel: +27 21 8082280; E-pos:

  Me I van Aarde
  Spesialiseringsterreine:
 • Leermateriaalontwikkeling: Windows on the Wild en We Care
 • Onderwyserwerkwinkels
 • Lewenswetenskap kurrikulumontwikkeling
  Tel: +27 21 8082194; E-pos:

  Me E Stander
  Spesialiseringsterreine:
 • Leermateriaalontwikkeling: Windows on the Wild en We Care
 • Onderwyserwerkwinkels
 • Lewenswetenskap kurrikulumontwikkeling
  Tel: +27 21 8082194

  Terug na bo