Kantoor van die Dekaan
Kurrikulumstudie
Opvoedingsbeleidstudies
Opvoedkundige Sielkunde
Sportwetenskap
C3 Personeel