Voorgraadse en Sertifikaatprogramme

Die Fakulteit bied die volgende voorgraadse programme aan:

Baccalareusprogramme
Sertifikaatprogramme


BACCALAREUSPROGRAMME

 • BEd (Algemene onderwys): Aanvanklike opleiding van opvoeders
  Hierdie voltydse vierjaarprogram lei tot 'n graadkwalifikasie vir opvoeders in die Algemene Onderwys- en Opleidingsfase (AOO) met ůf die Grondslagfase ůf die IntermediÍre en Seniorfase as spesialiseringsgebied. Die program het 'n vaste struktuur, met die uitsondering van die IntermediÍre en Seniorfase as spesialiseringsgebied, waar daar beperkte keusemoontlikhede is ten opsigte van die vakdidaktieke.

 • BEd(Psig): Skoolberading (hierdie program is in 2008 uitgefasseer).

 • BA Degree in Sport Science
  This 3-year degree is offered in cooperation with the Faculty of Arts. In addition to completing the full undergraduate programme in sport science, students also complete a full programme in one of the following: Geography and Environmental Studies, Psychology or Business Management. For details about this Bachelor's degree option, consult the web page of the Faculty of Arts.

 • BSc Degree in Sport Science
  This 4-year degree is offered in cooperation with the Faculty of Science. In addition to completing the full undergraduate programme in sport science, students also complete a full programme in physiology. For details about this Bachelor's degree option, consult the web page of the Faculty of Science.

Terug na bo


SERTIFIKAATPROGRAMME

 • Gevorderde Onderwyssertifikaat (GOS)
  Die volgende GOS programme word aangebied:
  • Natuurwetenskappe (VOO)(Wiskundige Wetenskappe) IWWOUS GOS programme
  • Kurrikulumstudie
  • Natuurwetenskappe (VOO)(Fisiese Wetenskappe)
  • Rekenaarstudie
  • Musiek

  Verskillende wyses van aanbieding word gebruik. Sommige programme word slegs deur middel van afstandsonderwys aangebied, sommige voltyds vir een jaar te Stellenbosch OF deur middel van afstandsonderwys, en ander deur 'n kombinasie van kontaksessies en afstandsonderwys.

 • Sportafrigting van persone met gestremdhede
  Hierdie program word deur die Departement Sportwetenskap aangebied en strek deeltyds oor twee jaar. Die program bestaan uit 'n kombinasie van kontaksessies en afstandsonderwys.

Terug na bo