beroepe

ENGLISH

 

BEROEPSMOONTLIKHEDE: BA

•  Privaat praktiserende konsultant In Menslike Hulpbronbestuur

•  Bestuurder: Korporatiewe sosiale verantwoordelikheidsprojekte

•  Algemene bestuurder

•  Reklamebestuurder

•  Menslike Hulpbronbestuurder

•  Entrepreneur

•  Arbeidsverhoudinge konsulatant

•  Geregistreerde Menslike Hulpbronpraktisyn (“Human Resource Practitioner”) by die SARPP (na B-graad)

•  Geregistreerde Geoktrooieerde Menslike Hulpbronpraktisyn (“Chartered Human Resource Practitioner”) by die SARPP (na Hons-graad en internskap)

•  Geregistreerde Meester Menslike Hulpbronpraktisyn (“Master Human Resource Practitioner”) by die SARPP (na M-graad en internskap)

BEROEPSMOONTLIKHEDE: BCOMM

•  Privaat praktiserende konsultant in Menslike Hulpbronbestuur

•  Bestuurder: Korporatiewe sosiale verantwoordelikheidsprojekte

•  Algemene bestuurder

•  Reklamebestuurder

•  Menslike Hulpbronbestuurder

•  Entrepreneur

•  Arbeidsverhoudinge konsulatant

•  Geregistreerde Menslike Hulpbronpraktisyn (“Human Resource Practitioner”) by die SARPP (na B-graad)

•  Geregistreerde Geoktrooieerde Menslike Hulpbronpraktisyn (“Chartered Human Resource Practitioner”) by die SARPP (na Hons-graad en internskap)

•  Geregistreerde Meester Menslike Hulpbronpraktisyn (“Master Human Resource Practitioner”) by die SARPP (na M-graad en internskap)

BEROEPSMOONTLIKHEDE: BCOMM (PSIG)

•  Privaat praktiserende konsultant

•  Bestuurder: Korporatiewe sosiale verantwoordelikheidsprojekte bestuurder

•  Menslike hulpbronbestuurder

•  Entrepreneur

•  Arbeidsverhoudinge konsultant

•  Geregistreerde Menslike Hulpbronpraktisyn (“Human Resource Practitioner”) by die SARPP (na B-graad)

•  Geregistreerde Geoktrooieerde Menslike Hulpbronpraktisyn (“Chartered Human Resource Practitioner”) by die SARPP (na Hons- graad en internskap)

•  Geregistreerde Meester Menslike Hulpbronpraktisyn (“Master Human Resource Practitioner”) by die SARPP (na M-graad en internskap)

•  Psigometris (Praktyk onder supervisie)  by die Raad vir Gesondheidsprofessies van Suid-Afrika (HPCSA) (na Hons.BComm (Psig) (Bedryfsielkunde) graad, internskap en raadseksamen)

•  Geregistreerde Bedryfsielkundige by die Raad vir Gesondheidsprofessies van Suid-Afrika (HPCSA) (na verdere nagraadse studie, internskap en raadseksamen)

Na Bo