Terug na Tuis of Die Afdeling of Dosente

Gebeure
green
Telematiese Dienste Gaan Groen!
green

visit
Besoek van (links na regs): Mr Thami Dlalisa (Vulindlela Academy DBSA), Mr Marius Wust (Department of Local Government), Ms Josette Matthee (Vulindlela Academy DBSA), Dr Antoinette Van Der Merwe (Telematic Services Division, Stellenbosch University), Ms Pumza Lubelwana (Department of Water Affairs, Western Cape), Mr Rashid Khan (Department of Water Affairs, Western Cape), Ms Paula Schindeler (Dutch Consul General Office, Cape Town), Mr Dana Grobler (Programme Director/Trainer: WAMTechnology cc), Prof Thomas Park (Telematic Services Division, Stellenbosch University), Mr Chris Swartz (Trainer : Chris Swartz Engineers)

Taiwanese

Besoek van Taiwanese Afvaardiging, links voor sittende: Hsieh, Cheng-Yen (Chief Secretariat Officer, Civil Service Development Institute), Jim, C.C. Yeh (Director of Research Division, Civil Service Development Institute).
Agter staande: Prof Tom Park (Afdeling Telematiese Dienste, Universiteit Stellenbosch), Dr Antoinette van der Merwe (Afdeling Telematiese Dienste, Universiteit Stellenbosch), Mr Joshua Lin.


Gothenburg
Besoek van Johan Wingborg en Allan Eriksson van University of Gothenburg, by Antoinette van der Merwe (heel links) en Tom Park (2de van regs) van die Afdeling Telematiese Dienste.

scouts 1
Die SA Scouts Beweging besig met 'n nasionale uitsending na hul lede
scouts 2

nursing
Afdeling Verpleegkunde: dosente en nagraadse studente besig met 'n demonstrasie gedurende 'n uitsending vanaf die ateljee

Jaarlikse Gespreksforum met Akademici

Besoek deur SA Polisie afvaardiging
 

Virtuele Moodle opleinding vir deelnemende WKOD telematiese projekskole

Opname van 'n Koglea inplanting met die Mobiele Kamera-Eenheid

Kursus aangebied in Multimedia toepassings ter verryking van leermateriaal in 'n Hoëronderwyskonteks

Visitors

BESOEKERS:

Mnr L. Kapinka (World Bank Institute), Dr A. van der Merwe (Telematiese Dienste), Mnr W. Ndoro (Afican World Heritage Fund), Mr C. Jardine (World Bank Institute), Me J. Matthee (Ontwikkelings Bank van Suider-Afrika), Prof T. Park (Telematiese Dienste), Me P. Ngwenya (Ontwikkelings Bank van Suider-Afrika)


Principals

WKOD Skole Ondersteuningsprojek:

Besoek van skoolhoofde en leerders aan die Afdeling

Learners
 

Terug na bo