Welkom by Kwaliteit Onderrig en Leer @ US 5(2)

Hierdie uitgawe van Kwaliteit Onderrig en Leer vier die 4de jaarlikse Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL) konferensie wat in Mei 2010 plaasgevind het. Dit sluit in, onder meer, voorleggings deur die hoofsprekers, opsommings van die groepbesprekings wat na elke hooftoespraak gehou was, die pryswenner se refleksie oor die ontvangs van die wenprys, asook vier verlengde abstrakte wat ingehandig is vir publikasie in hierdie joernaal.

prizewinners
Glimlagte van sommige van die wenners van die 2010 AvOL-konferensie:
Agter: Mnr Len Steenkamp; Prof David Holgate; Dr Elmarie Costandius; Prof Juanita Bezuidenhout. Voor: Dr Susan van Schalkwyk (Sentrum vir Onderrig en Leer);
Me Liezel Nieuwoudt; Me Zaan Bester and Me Ingrid Mostert 

Onderriginspirasie by die Lente Onderrigakademie

Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) bied op 26 en 27 Oktober die jaarlikse Lente Onderrigakademie aan. Hierdie reeks werkswinkels oor professionele onderrig word aangebied om onderrig en leer aan die US nog verder te inspireer. Meer inligting is hier beskikbaar.

Wat is Kwaliteit Onderrig en Leer @ US?

Kwaliteit Onderrig en Leer @ US is ’n aanlynjoernaal wat deur die Sentrum vir Onderrig en Leer by Stellenbosch Universiteit uitgegee word.  Dit word twee keer per jaar, in Mei en September, gepubliseer en bied geleentheid vir bespreking van resente onderrig en leer kwessies en debatte op kampus.  Dosente, tutors en ander rolspelers in onderrig en leer word aangemoedig om kort glansartikels en vriesfoto-artikels te skryf oor hul onderrigervaring en navorsingsinisiatiewe.

Alle artikels word geplaas in die taal waarin dit ontvang is, met die uitsondering van glansartikels en onderhoude, wat in beide Afrikaans en Engels beskikbaar sal wees.

Vir meer inligting of navrae kontak asseblief vir Mégan Burgoyne (meganb@sun.ac.za).

*** Spesiale dank aan Lucille Muller en Francois Tredoux (HUMARGA) vir hul bystand en hulp met die grafike en uitleg van hierdie webblad ***