Voorgraadse Programme      Click here for English   

 

Statistiek en Wiskundige Statistiek kan ook geneem word in die ander programme wat aangebied word binne die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe. Sien die ander fokusareas in die Jaarboek van die Fakulteit.    

 Terug na tuisblad

BComm  (AKTUARIňLE WETENSKAP)    tot bo

Hierdie program is gerig op die professionele kwalifikasie as aktuaris. Ten opsigte van AktuariŽle Wetenskap en Wiskundige Statistiek word die leerplanne van die ďFaculty of ActuariesĒ in Edinburg en die ďInstitute of ActuariesĒ in Londen gevolg Die slaag van hierdie vakke met Ďn bevredigende prestasiepunt verleen aan studente vrystellings van die eksamens van die Faculty of die Institute.

Eerste Jaar (minstens 162 krediete)

AktuariŽle Wetenskap 142(12)

Ekonomie 178(24)

FinansiŽle Rekeningkunde 188(24)

Ondernemingsbestuur 113(8)

Menslike Gedrag 112(4)

Ondernemingsbestuur 142(6)

Renterekening 112(8)

Waarskynlikheidsleer en Statistiek 144(16)

Wiskunde 114(18), 144(18)

Inligtingstelsels 188(24) of Rekenaarwetenskap 178(32)

Tweede Jaar (124 krediete)

AktuariŽle Wetenskap 274(16), 242(12)

Wiskundige Statistiek 214(16), 244(16)

Wiskunde 214(16), 244(16)

plus 32 krediete uit:

FinansiŽle Risikobestuur 212(8), 242(8)

Ekonomie 214(16), 244(16)

FinansiŽle Rekeningkunde 288(32)

Derde Jaar (152 krediete) (slegs vir 2004)

AktuariŽle Wetenskap 328(32), 398(24)

Wiskundige Statistiek 318(32), 344(16), 354(16), 364(16)

plus 16 krediete uit:

FinansiŽle Risikobestuur 314(24), 344(24) (vanaf 2005)

Ekonomie 318(24), 348(24)

Wiskunde 314(16), 324(16), 334(16), 344(16), 354(16), 364(16), 365(16)

Derde Jaar (160 krediete) (vanaf 2005)

AktuariŽle Wetenskap  316 (24), 326 (24) 348(32)

Wiskundige Statistiek 318(32), 344(16), 354(16), 364(16)

 

 

BComm  (WISKUNDIGE WETENSKAPPE)    tot bo

Die BComm (Wiskundige Wetenskappe)-program bied studente 'n relatief vrye keuse van modules wat geneem kan word. Dit is moontlik om die program te fokus op 'n spesifieke veld deur middel van aanbevole modules. Neem kennis van die verskillende fokusareas hieronder binne die program.

Eerste Jaar (132 krediete)

FinansiŽle Rekeningkunde 188(24)

Ekonomie 178(24)

Renterekening 112(8)

Waarskynlikheidsleer en Statistiek 144(16)

Ondernemingsbestuur 113(8), 142(6)

Menslike Gedrag 112(4)

Beleggingsbestuur 142(6)

Wiskunde 114(18), 144(18)

Inligtingstelsels 152(6) of Rekenaarwetenskap 178(32)

Tweede Jaar (128 krediete)

Wiskunde 214(16), 244(16)

Wiskundige Statistiek 214(16), 244(16)

plus 64 krediete uit:

AktuariŽle Wetenskap 274(16), 242(12)

FinansiŽle Risikobestuur 212(8), 242(8)

Operasionele Navorsing 214(16), 244(16)

Rekenaarwetenskap 214(16), 242(8), 252(8)

Bemarkingsbestuur 214(16), 244(16)

Ekonomie 214(16), 244(16)

Entrepeneurskap en Innovasiebestuur 214(16), 244(16)

FinansiŽle Bestuur 214 (16), Beleggingsbestuur 254(16)

FinansiŽle Rekeningkunde 288(32)

Kwantitatiewe Bestuur 214 (16), 244(16)

Logistieke Bestuur 214(16), 244(16)

Menslike Hulpbronbestuur 214(16), 244(16)

Vervoerekonomie 214(16), 244(16)

Derde Jaar (minstens 128 krediete)

Operasionele Navorsing 314(16), 324(16), 344(16), 354(16) of Wiskundige Statistiek 318(32), 344(16), 354(16), 364(16) of FinansiŽle Risikobestuur 314(24), 344(24)

plus nog modules hieronder om saam met die modules hierbo minstens 120 krediete te beloop:

Modules uit die lys hierbo wat nie reeds geneem is nie

FinansiŽle Wiskunde 378(32)

Rekenaarwetenskap 314(16), 344(16) en ten minste twee van 324(16), 344(16), 354(16), 364(16)

Wiskunde 314(16), 324(16), 334(16), 334(16), 354(16), 364(16), 365(16)

Beleggingsbestuur 314(12), 324(12), 344(12), 354(12)

Bemarkingsbestuur 314(12), 324(12), 344(12), 354(12)

Ekonomie 318(24), 348(24)

Entrepreneurskap en Innovasiebestuur 318(24), 348(24)

FinansiŽle Bestuur 314(12), 324(12), 344(12), 354(12)

FinansiŽle Rekeningkunde 389(48)

Kwantitatiewe Bestuur 314(12), 324(12), 344(12), 354(12)

Logistieke Bestuur 314(12), 324(12), 344(12), 354(12)

Menslike Hulpbronbestuur 314(12), 324 (12), 348(24)

Openbare en Ontwikkelingsbestuur 314(12), 324(12), 344(12), 354(12)

Vervoerekonomie 318(24), 348(24)

Etiek 314(12)

Strategiese Bestuur 344(12)

Bestuursrekeningkunde 388(24)

Belasting 388(24)

Ekonomie 388(24)

Projekbestuur 388(24)

 

FOKUSAREAS VAN DIE PROGRAM IN WISKUNDIGE WETENSKAPPE    tot bo

FOKUSAREA: FINANSIňLE RISIKOBESTUUR

Persone met opleiding in FinansiŽle Risikobestuur, Wiskundige Statistiek en FinansiŽle Wiskunde word in diens geneem deur groot finansiŽle instellings as finansiŽle kwantitatiewe analiste soos onder andere finansiŽle risikobestuurders, portefeuljebestuurders en finansiŽle-instrument handelaars. Hierdie opleiding gee studente die nodige agtergrond vir die bou aan stimulerende en finansieel lonende loopbane in die finansiŽle wÍreld.

Eerste Jaar (128 of 158krediete)

FinansiŽle Rekeningkunde 188(24)

Ekonomie 178(24)

Renterekening 112(8)

Waarskynlikheidsleer en Statistiek 114(16)

Ondernemingsbestuur 113(8), 142(6)

Menslike Gedrag 112(4)

Wiskunde 114(18), 144(18)

Inligtingstelsels 152 (6) of Rekenaarwetenskap 178(32)

Tweede Jaar (128 krediete)

Wiskundige Statistiek 214(16), 244(16)

FinansiŽle Risikobestuur 212(8), 242(8)

AktuariŽle Wetenskap 274(16)

Wiskunde 214(16), 244(16)

Ekonomie 214(16), 244(16) of FinansiŽle Rekeningkunde 288(32)

Derde Jaar (144 krediete)

FinansiŽle Risikobestuur 314(24), 344(24)

Wiskundige Statistiek 318(32), 344(16), 364(16)

FinansiŽle Wiskunde 378(32)

 

FOKUSAREA: WISKUNDIGE STATISTIEK

As gevolg van die inligtingsontploffing het besluitnemingsprosesse al hoe meer data gebaseerd geword. Dit het tot gevolg het dat persone met opleiding in Wiskundig-Statistiese teorie en prosedures en gepaardgaande rekenaarvaardighede in groot aanvraag is in die nasionale en internasionale korporatiewe sake-, navorsings- en owerheidsektore waar hulle aangestel word onder andere as Statistici, Data-ontginners, Databestuurders en Statistiese analiste in byvoorbeeld bemarkings- inligtings- en bestuursafdelings. In hierdie hoedanigheid vorm hulle deel van die opwindende bestuurs- en besluitnemingsprosesse in groot organisasies. Studente met hierdie opleiding is in Ďn posisie om vir hulle stimulerende en lonende werksgeleenthede te beding.

Eerste Jaar (132 of 158 krediete)

FinansiŽle Rekeningkunde 188(24)

Ekonomie 178(24)

Renterekening 112(8)

Waarskynlikheidsleer en Statistiek 114(16)

Ondernemingsbestuur 113(8), 142(6)

Menslike Gedrag 112(4)

Wiskunde 114(18), 144(18)

Inligtingstelsels 152 (6) of Rekenaarwetenskap 178(32)

Tweede Jaar (128 krediete)

Wiskundige Statistiek 214(16), 244(16)

Wiskunde 214(16), 244(16)

Plus nog 64 krediete uit:

Bemarkingsbestuur 214(16), 244(16)

Ekonomie 214(16), 244(16)

FinansiŽle Rekeningkunde 288(32)

FinansiŽle Risikobestuur 212(8), 242(8), AktuariŽle Wetenskap 274(16)

FinansiŽle Bestuur 214(16), Beleggingsbestuur 254(16)

Operasionele Navorsing 214(16), 244(16)

Rekenaarwetenskap 214(16), 242(8), 252(8)

Derde Jaar (128 krediete)

Wiskundige Statistiek 318(32), 344(16), 354(16)

Plus ten minste nog 64 krediete uit

Wiskundige Statistiek 364(16)

Wiskunde 314(16), 324(16), 334(16), 344(16), 354(16), 364(16), 365(16)

FinansiŽle Wiskunde 378(32)

Ekonomie 318(24), 348(24), 388(24)

FinansiŽle Rekeningkunde 389(48)

Operasionele Navorsing 314 (16), 324(16), 344(16), 354(16).

Rekenaarwetenskap314(16), 344(16) en ten minste twee van 324(16), 344(16), 354(16), 364(16)

FinansiŽle Risikobestuur 314(24), 344(24)

Bemarkingsbestuur 314(12), 324(12), 344(12), 354(12)

 

 

Terug na tuisblad