Space

Space

Space

Space

Space

Space

Space

Space

your knowledge partner • jou kennisvennoot
 
Kortkursusse in Narkose/ Short courses in Anaesthesia

 

                                                                                                            Obstetriese Ultraklank kursusse / Obstetric Ultrasound Courses 2014

                                                                                                            The Fetal Anatomy Scan Course – 06 June 2014                        Read More / Lees meer

                                                                                                            Introduction to Obstetric Ultrasound – 01 August 2014    Read More / Lees meer

 

                                                                                                                                    *******************************************************

 

 

 

Opknappingskursus vir Algemene Praktisyns, 28 – 30 Mei 2014   Read More / Lees meer

 

 

                                                                                                                                    *******************************************************

 

 

StellMed Kursusse 2014 / StellMed Courses 2014

Klik hier vir ‘n volledige lys van StellMed Kursusse.                   Lees meer

 

Click here for a complete list of StellMed Courses.                   Read more

 

                                                                                                                                                                                *******************************************************

 

StellMedboek / StellMed Book

Die StellMedboek met 19 Algemene en 2 Etiek VPO punte is beskikbaar.   Lees meer

 

A StellMed Book with 19 General and 2 Ethics CPD points are available.    Read more

 

                                                                                                                                                                                *******************************************************

Female Assistant Required, Panorama.               Read more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculty of Medicine and Health Sciences Tygerberg Medical Library