Home

Teologiegebou

WELKOM

Die Fakulteit Teologie wil as integrale deel van die Universiteit Stellenbosch en met besondere inagneming van ons Afrika-konteks, asook die belange van verskillende Christelike geloofstradisies, teologie beoefen wat diens lewer aan die kerk, die samelewing en die wetenskap.


NUUS

  • ALGEMEEN
  • KONFERENSIES
  • AKADEMIES
  • NETWERKE

Weidenhofhuis nou oop vir besprekings

Weidenhofhuis is onlangs herstel en gerestoureer en is tans oop vir besprekings. Daar is 24 beddens beskikbaar in die vorm van 10 enkelkamers en 5 dubbelkamers.

Vier kategorieë aansoekers is bepaal:


1. Teologiese student van ander Afrikalande

2. Nagraadse nie-teologiese student van ander Afrikalande wat instem tot die etos van die huis

3. Suid-Afrikaanse teologiese student wat instem tot die etos van die huis

4. Besoekende student


Die drie dubbelkamers in die huis word reserveer vir gestremde student of getroude pare. Kinders word ongelukkig nie toegelaat nie. Die vier kamers agter in die huis is vir vrouestudente of internasionale besoekers of student gereserveer.

Vir meer volledige inligting oor Weidenhof, sowel as die besprekingsvorm, kliek hier.

 

Sáám keer ons geweld teen vroue, sê sprekers by konferensie


Ons moet almal saamstaan om geweld teen vroue te bekamp.

Dít was die boodskap van sprekers by ʼn konferensie van die Circle of Concerned African Women Theologians wat Vrydag (4 Mei) by die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch (US) gehou is. Die konferensie met die tema Gender and Education het deel gevorm van die fakulteit se HOOP Projek-inisiatief Fokus op die Bevordering van Menswaardigheid.

Lees die res van die artikel op die Stellenbosch Universiteit tuisblad.

Symposium on Youth Ministry 7-8 September 2012

Church pastors, students, academics from schools of religion and the general public are invited to a Symposium entitled: Youth Ministry: Setting a South African Agenda for youth research. The conference will be presented at the Faculty of Theology, Stellenbosch University, in collaboration with the Department of Philosophy, Practical and Systematic Theology, Unisa.

The registration fee is R200. This includes all the meals and teas as indicated on the programme, as well as a conference kit. Please complete the attached registration form and return to Bonita Robyn, brobyn@sun.ac.za or fax 021 882 9015 before 3 September 2012.

ENQUIRIES:
Bonita Robyn: brobyn@sun.ac.za, 021 808 3577; Helette van der Westhuizen: hvdwest@sun.ac.za, 021 808 3250; Anita Cloete: acloete@sun.ac.za, 021 808 2614.

Besoek Sol Iustitiae

Sol Iustitiae is ’n blog-gebaseerde webwerf met kwaliteitartikels deur teoloë, teologiestudente en ander teologies geïnteresseerdes. Die hooffokus van Sol Iustitiae is die bevordering van menswaardigheid.

nog ...

 


WIE ONS IS

  • Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch is 'n ekumeniese fakulteit wat voorsiening wil maak vir die huisvesting en beoefening van die Christelike teologie van verskillende konfessionele oortuigings en kerklike tradisies.

  • Ten einde sy ekumeniese karakter waar te maak, maak die Fakulteit [US] dit moontlik dat daar huise vir verskillende konfessionele oortuigings en kerklike tradisies binne die ruimte van die Fakulteit tot stand kan kom. nog..


GESKIEDENIS

Jan van Riebeeck het op 6 April 1652 aan die Kaap geland en 'n Nederlandse kolonie gestig in die naam van die Verenigde Oos-Indiese Companjie.

Op 8 November 1679 het die Nederlandse Goewerneur, Simon van der Stel, na die binneland gereis en een aand gekampeer op 'n klein eilandjie, omring deur helder strome en pragtige bome - die terrein van die huidige Fakulteit Teologie. Hy het die rivier "Eersterivier" genoem en die area "Stellenbosch".

In 1685 het die Kommissaris Baron van Rheede, die Stellenbosch "kolonie" besoek en opdrag gegee dat 'n drostdy ('n magistraathof en -woning) opgerig moet word op die eiland Stellenbosch en dat 'n dorp uitgelê moet word. Op 22 Oktober 1686 is die eerste baksteen van die eerste gebou hier gelê, 'n gebou wat in April 1687 voltooi is. Dit was magistraathof asook tuiste van die eerste magistraat, Johannes Mulder. Die 1710 skets van ene Van Staden toon 'n U- of T-vormige gebou wat klaarblyklik nogal groot was aangesien Van der Stel en sy reisgeselskap dikwels daar tuis gegaan het. nog ...

ENGLISH

SKAKELS

Universiteit Stellenbosch
Kontak Ons

Suid-Afrikaanse Handves van Godsdiensregte en -vryhede

Weidenhof House

Sol Iustitiae

Sol Iustitiae is ’n blog-gebaseerde webwerf met kwaliteitartikels deur teoloë, teologiestudente en ander teologies geïnteresseerdes. Die hooffokus van Sol Iustitiae is die bevordering van menswaardigheid.

Nuut op Sol Iustitiae

AFLAAIBARE DOKUMENTE

Fakulteit Taalbeleid

Taalbeleid van die Fakulteit Teologie, US (.doc, 42kb)
Taalbeleid en Fakulteit Teologie-Taalplan (.doc, 92kb )

 

Public Theology and the Economy in a Globalizing World by Heinrich Bedford-Strohm

aflaai (PDF, 145kb)

Stellenbosch University

Deur The Digital Vineyard Ontwerp | Kontak Ons | © Teologie Stellenbosch 2010