OU & NUWE TESTAMENT

Ou en Nuwe Testament fokus op die deeglike verantwoordelike en verantwoordbare teologiese interpretasie van die Bybel.

Deeglike teologiese eksegese van die Bybel moet altyd geskied in verantwoordelikheid teenoor die res van die akademiese navorsingsgemeenskap; sowel as in verantwoordbaarheid teenoor die geloofsgemeenskappe (veral in Afrika) waarbinne die uitleg van die Skrif plaasvind. Daarom word die Hebreeuse en Griekse teks van die Bybel altyd in samehang met die wëreld van die Bybelskrywers (toe) en die Bybellesers (nou) geïnterpreteer.

Die teologiese interpretasie van die Bybel behels die sinsontsluitende verstaan van die Bybel in die konteks van die eksegeet, wat die praktyk in liefde uitdaag ten einde geregtigheid vir almal na te streef en tot eer van God te strek.

 

Die Departement Ou en Nuwe Testament is ook die tuiste van 'n Internasionale Tydskrif vir Bybel, Godsdiens en Teologie in Suid Afrika.

bo


PERSONEEL

Prof. H.L. Bosman
Ou Testament
 

 

Prof. Julie Claasens
Fokus op Menslikheid
 
 
 

 

Prof. L.C. Jonker
Ou Testament
 
 
 

 

Prof. A.E.J. Mouton
Nuwe Testament

 

Prof. J. Punt
Nuwe Testament
 
 
 

 

Dr. Marius Nel
Nuwe Testament
 
 
 

 

Me. Estelle Muller
Ou & Nuwe Testament
Epos
 
 
 

 

bo


BUITENGEWONE PROFESSORE

Prof A Brenner

Prof JC Breytenbach

Prof BR Gaventa

Prof K Holter

Prof NC Lee

Prof SB Reid

Prof SH Ringe

Prof AK Schuele

Prof FF Segovia

Prof HJ Stipp

Prof JW van Henten

Prof E Wainwright

Prof ER Wendland

 

BUITENGEWONE MEDE-PROFESSORE

 

Prof JM LeMon

Prof M Popović

Prof MW Wilson

 

 

 

 

bo

Stellenbosch University

Deur The Digital Vineyard Ontwerp | Kontak Ons | © Teologie Stellenbosch 2010