Home

SENTRA


Network for African Congregational Theology (Netact)
NetACT is the Network for African Congregational Theology, a network of theological institutions in the Presbyterian and Reformed tradition in Sub-Saharan Africa.

Congregational Theology is theology as practiced in the Christian Congregation as the body of Christ, discerning the will of God in the process of interpreting the Scriptures and its own specific context, empowering the Congregation to address its multiple problems, challenges and sufferings, in Sub-Saharan Africa manifest in the pandemic of HIV/AIDS, abuse of power, corruption and economic injustice (among others)

Contact us:
NetACT, 171 Dorp Street, 7600, STELLENBOSCH, SOUTH AFRICA.
Tel:+27 21 808 9248
Fax: +27 21 808 3251 (ATT NetACT)
Email

Web Page

bo


Beyers Naude-Sentrum vir Publieke Teologie (BNS)

An official Centre of the Faculty of Theology at the University of Stellenbosch for Research and Service to the Christian community of South Africa on public affairs.

Contact Us:
Head Quarters:
The Beyers Naudé Centre
Faculty of Theology
171 Dorp Street
Stellenbosch
7600
South Africa

Tel: +27 21 886 8669
Fax: +27 21 - 808-3251
Email

Web Page

bo


Eenheid vir Godsdiens- en Ontwikkelingsnavorsing (EGON)
 
Die Eenheid is 'n selfstandige entiteit binne die struktuur van die Dissiplinegroep Praktiese Teologie en Missiologie in die Fakulteit Teologie. Die Eenheid rapporteer aan Praktiese Teologie en Missiologie en doen deur die Dissiplinegroep verslag aan die Fakulteitsraad van Teologie.

Kontak Ons:
URDR 
Faculty of Theology
171 Dorp Street
Stellenbosch
7600

Kontak Nommer: (+27) 21 808 3577

Epos:

Ian Nell: Epos
Marietjie Botha: Epos
Lisa le Roux: Epos

Vir meer inligting, besoek ons webwerf.

 

bo


Sentrum vir Bybelinterpretasie en –vertaling in Afrika (SEBIVA)
 
Die missie van die Sentrum is om deur navorsing en fasilitering akademiese kundigheid op die terrein van Bybelinterpretasie en -vertaling te koördineer en te bevorder ten einde ‘n diens te lewer aan Bybelinterpretasie, Bybelvertaling en die resepsie van die Bybel in die algemeen, en op die kontinent van Afrika in die besonder.
 
Vir meer inligting, besoek ons webwerf.
 
 

bo


Buro vir Voorgesette Teologiese Onderrig (Buvton)

Buvton is ‘n buro van die Universiteit Stellenbosch wat in vennootskap met die kerk spesialisdienste lewer aan predikante en gemeentes.

Vir meer inligting, besoek ons webwerf.

 

bo

Stellenbosch University

Deur The Digital Vineyard Ontwerp | Kontak Ons | © Teologie Stellenbosch 2010