Theology Stellenbosch

NEWS

19-05-2011

Boekbekendstelling: “Die Kritiese Stem” teen apartheidsteologie in die NG Kerk

“Die Kritiese Stem” teen apartheidsteologie in die NG Kerk
Outeur: Murray Coetzee

Daar was twee teologiese strominge in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, naamlik apartheidsteologie (soos dit uiteindelik neerslag gevind het in Ras, volk en nasie en volkereverhoudinge in die lig van die Skrif (RVN) (1974) in die tydperk van 1905 -1974, en die sogenaamde “kritiese stem” in die Ned Geref Kerk soos verteenwoordig, onder andere, in die lewe en werk van Ben J Marais en CF Beyers Naudé in die tydperk tot en met 1994. In hierdie boek word die kritiek teen apartheidsteologie in die bydraes van Ben Marais en Beyers Naudé beskryf en ondersoek. Die vraag wat hier aan die orde gestel word, is hoe hierdie twee figure die verskille tussen hulle eie posisie en dié van apartheidsteologie in die Ned Geref Kerk bewustelik, maar ook niebewustelik verstaan het.

Hierdie boek van 702 bladsye word as e-boek versprei deur Bybel-Media teen R143.95 per kopie.

Datum: Woensdag 25 Mei 2011

Tyd: 13:00 – 14:00 Plek: Kapel, Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch Dorpstraat 171

RSVP: Helette - hvdwest@sun.ac.za

 

top


No news at this time

 

top


28-05-2011

Lesing: NT Wright and the Reformed Tradition

Uitnodiging na lesing met as tema NT Wright and the Reformed Tradition

Op Woensdag 25 Mei gee Jonathan Huggins van Berry College in die VSA ‘n lesing oor die tema N.T. Wright on Justification: Faithfully Embodying the Reformed Tradition of Semper Reformanda?

Ons ontmoet in die Hofmeyrsaal by die fakulteit vanaf 14h00-15h15. Na die lesing sal daar tyd vir bespreking wees.

RSVP vir Robert Vosloo (rrvosloo@sun.ac.za) indien u die lesing wil bywoon. Ligte verversings sal bedien word.

 


04-05-2011

Visit Sol Iustitiae

Sol Iustitiae is a blog based site with quality articles written by theologians, theology students and others interested in theology. The main focus of Sol Iustitiae is the promotion of human dignity.

 

top


Stellenbosch University

Designed by The Digital Vineyard | Contact Us | © Theology Stellenbosch 2010