English
Tuis Vorige uitgawes Redaksie Inligting vir skrywers Teken in Kontak ons  

2013

Volume 35 Nommer 1

   

Hierdie tydskrif is geakkrediteer by die Onderwysdepartement, en word twee keer per jaar uitgegee.

BELANGRIKE KENNISGEWING

Alle korrespondensie moet aan die redakteur, dr. Kallie van Deventer, gerig word by die tydskrif se e-posadres [sajrsper@sun.ac.za]. Die bladgeld beloop R150 per bladsy.

   

HUIDIGE UITGAWE Volume 35.1

   

AFRICA, E.K. & KIDD, M.

Die betroubaarheid van die 'teen risk screen': . Fundamentele bewegingsvaardigheids ontwerp vir onderwysers. 'n Loodstudie
Opsomming in Engels

GREFFRATH, G.; MEYER, C. Du P.; STRYDOM, H. & ELLIS, S.

'n Vergelyking tussen sentrum- en ekspedisiegebaseerde (wildernis) Avontuur Eksperiënsiële Leer ten opsigte van groepseffektiwiteit: 'n Gemengde metodologie
Opsomming in Engels

HERMANN, U.P.; DU PLESSIS, L.; COETZEE, W.J.L. & GELDENHUYS, S.

Plaaslike inwoners se persepsies van die 2010 FIFA Wêreld Beker
Opsomming in Engels

KIREMITCI, O.

Geldigheid en betroubaarheid van die leer- en uitvoeringsoriëntasies in liggaamlike opvoedingsklasse vraelys: Turkse sekondêre skool leerders
Opsomming in Engels

KRUGELL, W. & SAAYMAN, M.

Om die groen wedloop te hardloop: Getuienis van deelnemers se bereidheid om te betaal vanaf die Ou Mutual Twee Oseane Maraton 2011 in Suid-Afrika
Opsomming in Engels

KRUGER, M. & SAAYMAN, M.

Wie is die kamerade van die Comrades maraton?
Opsomming in Engels

LIU, C-C.; MA, S-M.; HO, C-L. & LIU, Y-H.

'n Vergelykende studie oor kennis mededelingsgedrag van liggaamlike opvoeding en sport beroepslui
Opsomming in Engels

MARTÍN, I.; OLMO, J.; CHIROSA, L.J.; CARRERAS, D. & SOLÁ, J.

Bibliometriese studie (1922-2009) oor rugby artikels in navorsingstydskrifte
Opsomming in Engels

MAULDER, P.S.

Dominante ledemaat assimmetrie wat met toekomstige beserings geassosieer word
Opsomming in Engels

NEL, J.

Beraming van die sukseswaarskynlikheid van 'n rugby doelskop en die ontwikkeling van 'n maatstaf vir die gradering van rugby unie doelskoppers
Opsomming in Engels

OLIVIER, P.E.

Die effek van invertor/evertor en plantar-/dorsifleksor uitputting op voetsool ladingseienskappe
Opsomming in Engels

SCHÜTTE, K.H.; MILES, K.C.; VENTER, R.E. & VAN NIEKERK, S-M.

Kaalvoethardloop veroorsaak akute veranderinge in kinematika van die onderste ledemate by manlike hardlopers
Opsomming in Engels

VAN DER MERWE, F.J.G.

Sport in Ruhleben: 'n Toonbeeld van oorlewing in krygsgevangeskap
Opsomming in Engels

WILLIAMS, K. & SAAYMAN, M.

Die verhouding tussen reismotiverings en sleutel suksesfaktore van besoekers aan 'n jazz-fees
Opsomming in Engels

WOOD, P.S. & KRÜGER, P.E.

Vergelyking van fisieke fiksheidsuitkomste van jong Suid Afrikaanse militêre rekrute na afloop van verskillende fisieke inoefeningsprogramme gedurende basiese militêre opleiding
Opsomming in Engels

WU, C-C.; HSIEH, C-M. & WANG, W-C.

Moontlike meganismis van die voordele van uitdagende een dag tou bane
Opsomming in Engels
   

 

 
Gaan terug na die bokant van die blad