SU-STaST het `n goeie infrastruktuur bestaande uit twee goed-toegeruste laboratoria: die DSP-laboratorium asook die Fonetieklaboratorium.
Die personeel bestaan uit twee voltydse personeellede (Direkteur en Senior Navorser), terwyl die res van die span uit personeel van deelnemende akademiese departemente bestaan, asook uit tydelike navorsingspersoneel wat per projek aangestel word.

   
     
Prof. Justus C Roux (Direkteur)

DLitt (Stell). MTT, natuurlike taalprosessering, Afrikatale
Dr. Febe de Wet

PhD ( Nijmegen ). Spraakherkenning, interaktiewe spraakgebaseerde multimedia-onderrigstelsels
Me. Pippa Louw

MA Afrikatale (Stell). Fonetiek, Fonologies, Databasis-bestuur.
Me. Alison Wileman

BA (UK). Annoteerder – Suid-Afrikaanse Engels
Mnr. Luvuyo Martins


MA Afrikatale (Stell). Navorser, annoteerder, vertaler – Xhosa-spesialis
Me. Thembi Malaza

MA Afrikatale. Navorser, annoteerder – Zulu-spesialis
Me. Zelda Dalling-Pauw


Annoteerder – Suid-Afrikaanse Engels
Me. Fiona Marais


Annoteerder – Suid-Afrikaanse Engels
Me. Ntombifuthi Ngidi
BA Hons. Studentelid. Annoteerder - Zulu
Mnr. S N-Koumba Binza
MA (Omar Bongo) Doktorale student - Gabonese tale
 
DSP
Prof. Johan A du Preez

PhD (Stell). Digitale seinverwerking, spraakherkenning, spraaksintese.
Dr. Thomas R Niesler

PhD ( Cambridge ). Digitale seinverwerking, spraakprosessering, natuurlike taalverwerking, dialoogsisteme.
Mnr. Herman Engelbrecht MSc.Ing (Stell). Digitale seinprosessering, spraak- en taalherkenning, masjienvertaling.
   
Medewerkers  
Dr. Christa van der Walt

DLitt (Pretoria). Veeltaligheid, taalbeplanning vir onderrigdoeleindes
Prof. Rufus Gouws


DLitt (Stell) Metaleksikografie, Leksikografie
Mnr. Ludwig Schwardt

MSc.Ing (Stell). Digitale seinprosessering, taalherkenning, patroonherkenning.
   
   


Tel: +27 21 808 2017 / Faks: +27 21 808 3975
E-pos:

Webwerf Instandhouding:
Laaste opgedateer: 30 October, 2006