Welkom

 

Die Departement se dosente is toegewy aan onderrig en navorsing in die taal en letterkunde van die Duits-, Frans- en Chineessprekende lande. Ons verkies om ons klasgroepe klein te hou aangesien dit studentedeelname verhoog en studente in staat stel om vaardig te word in hierdie tale. Hulle kry terselfdertyd 'n groter begrip van en kritiese waardering vir die letterkunde en kulture wat hulle bestudeer. Besoekende dosente en navorsers word gereeld uitgenooi en verryk voorgraadse en nagraadse programme.

Ons moedig alle studente (voor- en nagraads) aan om gebruik te maak van die talle beurse wat beskikbaar is en om deel te neem aan uitruilprogramme met Duitse, Franse en Chinese universiteite.

Ons bied 'n reeks voorgraadse modules in Duits, Frans en Chinees. Eerstejaarmodules is ontwerp om studente met wisselende taalvaardigheidsvlakke toe te laat, dit wil sê van beginners tot studente wat die betrokke taal op graad 12 vlak geslaag het. Die Departement bied nagraadse programme in Duits en Frans (Honneurs, MA en PhD) en 'n PhD in Vergelykende Letterkunde. Terwyl ons dosente gefokus is op studente het hulle ook vele bande gesmee met die internasionale navorsingsgemeenskap.

Laai Departementele Gidse vir Chinees, Duits en Frans af.

 

Kulture

 

Opgedateer: 05-Mar-2018